EWHA Womans University

Vanmiddag college gegeven aan circa 40 studentes kunstgeschiedenis van de EWHA Womans University in Seoul, Zuid-Korea. De voordracht ging over het gebruik van het kwabornament in 17de-eeuws Nederlands zilversmeedwerk. Uiteraard met als zwaartepunt het werk van de Utrechtse zilversmeden Van Vianen en de Amsterdammer Johannes Lutma. Vervolgens veel afbeeldingen getoond van schilderijen waarop dergelijk zilverwerk staat afgebeeld.

Van Gevelsteen tot Edelsteen

Als eerste uiting van haar bestaan heeft Stichting Sieraden van Utrecht ter gelegenheid van Open Monumentendag 2016 een publicatie uitgegeven getiteld Van Gevelsteen tot Edelsteen; wandelend langs Utrechtse goud- en zilvernijverheid De publicatie beschrijft een wandeling door de Utrechtse binnenstad langs historische locaties waar in het verleden goud- en zilversmeden waren gevestigd of tegenwoordig nog werkzaam zijn. De publicatie is door het publiek en in de media goed ontvangen.
Read More

Personeel aan de Munt van Utrecht, 1579-1806

Als deel 5 in de reeks Bronnen uitgegeven door Het Nederlands Muntmuseum verscheen Personeel aan de Munt van Utrecht, 1579-1806. Dit deel vormt de weerslag van uitgebreid onderzoek in Het Utrecht Archief, het archief van ‘s Rijks Munt en enkele andere archiefdiensten. Na een korte inleiding over de locatie van de Munt in Utrecht en de werkwijze binnen het bedrijf, volgt per functie een overzicht van de personeelsleden die deze functie aan de provinciale munt van Utrecht bekleedden.
Read More

Schoonhovens Zilver St. Eloy

In 1988 organiseerden een groep van Schoonhovense goud- en zilversmeden zich in een nieuwe vakorganisatie onder de naam Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werden alle leden geïnterviewd. De weerslag van deze gesprekken werden gebundeld in de jubileumuitgave.
Read More

Resolutieboeken van het Utrechtse Zilversmedengilde

Ter gelegenheid van Sint Eloydag verscheen in twee delen een transcriptie van de resolutieboeken van het Utrechtse goud- en zilversmidsgilde over de periode 1598-1807. De oorspronkelijke boeken bevinden zich in de collectie van Het Utrechts Archief (toegang 709, inv. 125). Aan de transcriptie werden alfabetische naamlijsten van de Utrechtse meesters en hun leerlingen toegevoegd (toegang 709, inv. 130 en 131).
Read More