Maja Houtman en Janjaap Luijt hebben uitgebreid onderzoek verricht naar het personeel dat werkzaam was aan de Provinciale munt van Utrecht tussen 1578 en 1806. De resultaten zijn gepubliceerd in de bundel Stichtenaren in Vroeger Jaren II, uitgegeven door de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht. De gegevens in die publicatie zijn op internet raadpleegbaar door op onderstaande link te klikken.onderzoek

Naar Muntpersoneel