Overzicht van bijdragen aan bundels en boeken van anderen:

  • ‘Nicolas Chevalier (1661 – 1720), Coin Dealer and Numismatist’, in: Heinz Winter (red.) Numismatik und Geldgeschichte im Zeitalter der Aufklärung; Beiträge zum Symposium im Residenzschloss Dresden (Selbstverlag der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft, Wien 2015) 351-364.
  • ‘”La librairie s’accorde assez bien avec mon autre négoces”; Nicolas Chevalier: verzamelaar, boekdrukker en penningmaker’, in: Mariëlla Beukers et al. (red.) De Vrede van Utrecht (Oud-Utrecht, Utrecht 2013) 95-116.
  • ‘Artist silversmiths in 21st Century Europe’, in: MJ Chu & Hyun Soyoung (red.) Let me give you a pack of art! (Cheongju International Craft Biennale, Cheongju 2013) 144-145.
  • ‘Het sigarenkistje’, in: Stef van Leeuwe, 40 jaar Numismatische Kring Utrecht, 1972-2012 (Numismatische Kring Utrecht, Utrecht 2012).
  • ‘De keuring van goud en zilver in de Bataafs-Franse tijd’, in: Goud- en zilversmeden in Kampen van de veertiende eeuw tot heden (Stedelijk Museum Kampen, Kampen 1999).
  • Johan Christoffel Novisadi (1731 – na 1771), muntmeester’, in: Utrechtse Biografieën V (Utrecht 1998).
  • ‘Muntpersoneel aan de provinciale Utrechtse Munt (1578 – 1806)’, in: Stichtenaren uit vroeger jaren II, 41-72 (Nederlandse Genealogische Vereniging, Utrecht 1998) (co-auteur: M.G. Houtman).
  • De kantharos van Stevensweert’, in: De Kantharos, over recht en onrecht in de rechtspleging (Kluwer, Deventer 1998).
  • ‘Een verleden met een zilveren randje’, in: De Kantharos, over recht en onrecht in de rechtspleging (Kluwer, Deventer 1998).
  • ‘Zilveren Spaarpotten’, in: Kalender 1998, Spaarpottenparade (VSB Fonds en VSB Bank, Utrecht 1997).