zilvermerken-Koninkrijk-HollandDe lezing beschrijft welke taken de zilversmidsgilden nog hadden aan het einde van de achttiende eeuw en welke gevolgen de Bataafse Omwenteling hierop had. In de Bataafs-Franse tijd veranderde de organisatie rondom de keuring van het goud- en zilver. De keuring, die ooit een private aangelegenheid van de gilden was, werd overgenomen door de overheid. De gilden hadden hun langste tijd gehad en nieuwe Waarborg-wetgeving gaf de genadeslag.

De lezing wordt ondersteund met een digitale presentatie, waarvoor de spreker zelf de benodigde apparatuur meeneemt. U hoeft alleen te zorgen voor een ruimte en een diascherm. De lezing duurt circa 45 minuten, waarna de mogelijkheid bestaat vragen te stellen.