muntmeesterIn het gebouw van de Provinciale Munt van Utrecht aan de Oudegracht in Utrecht vond van 1642 tot 1909 eerst de provinciale muntslag en later de muntslag voor heel Nederland plaats. In de tijd van Napoleon was de muntmeester Gideon Jan Langerak du Marchie Servaas.
De muntmeester uit die tijd brengt u graag een bezoek in zijn zondagse kostuum om te vertellen over het muntwezen in de Napoleontische tijd. Zijn bezoek is ook zeer goed bruikbaar voor het reken- en geschiedenisonderwijs in de hoogste klassen van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.
Uiteraard is de muntmeester ook bereid uw gezelschap te bezoeken voor het geven van een boeiende lezing over een numismatisch onderwerp of over het goud- en zilversmidsambacht. Ook familieleden met andere bijzondere beroepen zijn bereid uw bijeenkomst, al dan niet met een verhandeling, op te luisteren.