Het merken van de fiscus;
De fiscalisering van de keuring van goud en zilver

Belasting & Douane Museum, Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam.
Donderdag 13 april; 13:30 uur.

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën, zal Janjaap Luijt een lezing geven over de invoering van de Waarborgbelasting en welke beweegredenen hieraan ten grondslag lagen. Daarna zal hij de geschiedenis, de opbrengst en de afschaffing van deze belasting in ogenschouw nemen.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 10 april 2017 aanmelden bij reserveringen@bdmuseum.nl.