EWHA Womans University

Vanmiddag college gegeven aan circa 40 studentes kunstgeschiedenis van de EWHA Womans University in Seoul, Zuid-Korea. De voordracht ging over het gebruik van het kwabornament in 17de-eeuws Nederlands zilversmeedwerk. Uiteraard met als zwaartepunt het werk van de Utrechtse zilversmeden Van Vianen en de Amsterdammer Johannes Lutma. Vervolgens veel afbeeldingen getoond van schilderijen waarop dergelijk zilverwerk staat afgebeeld.

Website vernieuwd

De website van Agandau Onderzoek in het Archief is vandaag vernieuwd. De laatste up-date dateerde uit 2013. Voorlopig wordt er nog hard gewerkt aan het oppimpen van de site met afbeeldingen en filmpjes. Dat kan nog even duren, maar na drie jaar stilstand, kan een extra weekje er ook nog wel bij.

College EHWA Womans University

Vanmiddag college gegeven aan circa 40 studentes kunstgeschiedenis van de EHWA Womans University in Seoul, Zuid-Korea, over afbeeldingen uit Ovidius’ Metamorfosen op zeventiende-eeuws Nederlands zilverwerk. Na de pauze een college over de geschiedenis van de Europese Kunstkammer en een hedendaagse kijk daarop aan de hand van de collectie van Apolonius Harthals.