Maja Houtman en Janjaap Luijt hebben uitgebreid onderzoek verricht naar het personeel dat werkzaam was aan de Provinciale munt van Utrecht tussen 1578 en 1806. De resultaten zijn gepubliceerd in Personeel aan de Munt van Utrecht (1579-1806). De gegevens in die publicatie zijn op internet raadpleegbaar door op onderstaande link te klikken.

Naar Muntpersoneel