Duurzame Glans – Maastrichts Zilver

Ter gelegenheid van de renovatie en herinrichting van Museum aan het Vrijthof, vond van juni tot oktober 2012 de expositie Duurzame Glans; Maastrichts Zilver plaats. Voor het eerst sinds 1978 werd een collectie Maastrichts zilver van deze omvang getoond aan een groot publiek. De tentoonstelling omvatte zilverwerk dat in de loop van de achttiende eeuw werden vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met dezelfde titel.
Zilver is een ideale grondstof voor de vervaardiging van luxe gebruiksvoorwerpen: het roest niet, het is duurzaam en het schittert van alle kanten. Bovendien behoudt het als materiaal zijn waarde, waardoor de trotse eigenaar zijn bezit ten allen tijde weer te gelde kan maken. Deze kwaliteiten vormen samen met de technische en historische duurzaamheidsaspecten de thema’s die verwijzen naar de titel van dit boek. Read More

Landschap lezen

Sporen van edelen, ambachtslui en soldaten in Gelderland

Een tentoonstelling over verschillende aspecten van drie Gelderse landschappen: het Rivierengebied, de Veluwe en de Graafschap.

Locatie
09.2003 – 11.2003 : Museum Het Valkhof te Nijmegen

Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver

dokkumNiet eerder zijn zoveel zilverwerken uit museale, kerkelijke en particuliere collecties afkomstig uit de plaatsen Dokkum, Kollum en Ameland bijeengebracht in één boek. Het toont alle voorwerpen die aanwezig waren op de tentoonstelling Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver, alsmede de voornaamste stukken die sindsdien aan museale collecties zijn toegevoegd. Read More

De Nederlandse ontwerpen voor de euro

Tentoonstelling waarin de elf Nederlandse ontwerpen voor de gemeenschappelijke zijde van de Euro worden getoond. Getracht is de bezoeker voor de keuze te stellen om uit de getoonde ontwerpen de meest geschikte muntreeks te kiezen. De voorbereidingen en inrichting van deze tentoonstelling werden hoofdzakelijk zelfstandig verricht.

Locatie
07.1997 – 11.1997 : Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht

Romeinse muntvondsten in de provincie Utrecht

Tentoonstelling over Romeinse munten die zijn opgegraven in de provincie Utrecht. In de tentoonstelling komen aan de orde de aanwezigheid van de Romeinen in de provincie Utrecht, het Romeinse muntstelsel, het uiterlijk van de Romeinse munten en de verschillende soorten muntvondsten. Aan de hand van de Romeinse munten en andere archeologische vondsten uit de provincie Utrecht is getracht de bezoeker bekend te maken met het Romeinse verleden van de provincie. De voorbereidingen, organisatie en inrichting van deze tentoonstelling werden hoofdzakelijk zelfstandig verricht.

Locatie
06.1997 – 11.1997 : Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht

Penningen op de loop

Informatieve presentatie van Nederlandse wandelsportmedailles uit verschillende decennia van de twintigste eeuw. De presentatie sloot aan op het thema van het museumweekend 1997: Museum- en Wandelweekend. Gedurende het museumweekend werden kinderen in de gelegenheid gesteld een eigen medaille te ontwerpen.

Locatie
04.1997 – 05.1997 : Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht

De reconstructie van een muntgezellenkostuum

Kleine tentoonstelling over de totstandkoming van de reconstructie van het Utrechtse muntgezellenkostuum. Het begeleiden van de reconstructie maakte deel uit van de werkzaamheden. Deze presentatie werd ondersteund met een publicatie in Muntkoerier 26 (1997) nr. 1 en nr. 2.

Locatie
01.1997 – 06.1997 : Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht
08.1997 – 06.2001 : Museum Huis Berg te ‘s-Heerenberg (vaste opstelling)

De bodebus van het Muntwezen

Presentatie van de bodebus van het muntwezen op de manier zoals die gedragen werd door de bode van het Muntcollege. De zilveren bodebus in de collectie van het museum werd getoond samen met voorwerpen van de hand van dezelfde zilversmid. Deze presentatie werd ondersteund met een publicatie in De Beeldenaar (1996) nr. 2.

Locatie
04.1996 – 07.1996: Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht