hulpkaartEen specialisme van Janjaap Luijt is het reconstrueren van de eigendomsgeschiedenis van een huis, perceel of landgoed aan de hand van gegevens in de kadastrale leggers, de hypotheekregisters en andere registers van het kadaster. Een apart onderdeel hiervan is de ontstaansgeschiedenis en de veranderingen van een of meer percelen.
Vanwege de ruime ervaring met het werken met kadastrale registers en het daarbij behorende kaartmateriaal is Janjaap Luijt al een paar keer geconsulteerd voor het geven van onderzoeksadviezen en het wegwijs maken van andere onderzoekers in de grote massa gegevens die in het kadaster te vinden is.