Het Utrechts ArchiefAls historisch correspondent beantwoordt Janjaap Luijt inhoudelijke vragen die gesteld worden aan Het Utrechts Archief. Een historisch correspondent is een professional die tegen betaling archiefonderzoek verricht voor mensen die niet in staat zijn zelf het archief te bezoeken. Wilt u gegevens uit de archieven of collecties, dan betaalt u onderzoekskosten, exclusief de eventuele kosten van fotokopieën en readerprints.
Alvorens met het onderzoek te beginnen wordt er met u contact opgenomen om nadere afspraken te maken over de geschatte onderzoekskosten, ook als dit onderzoek voor u geen resultaten oplevert. De gehanteerde tarieven zijn conform de Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden (Stbld. 30 september 2015). Het Utrechts Archief en de correspondent zijn niet aansprakelijk voor eventuele financiële of juridische gevolgen van het uitgevoerde onderzoek.

Uw vragen over voorouders die uit Utrecht afkomstig zijn of over de geschiedenis van Utrecht stelt u:
– via het Het Utrechts Archief;
– via het contactformulier op deze website;
– of schriftelijk per brief aan: Het Utrechts Archief, Postbus 131, 3500 AC Utrecht.