Muntmeester Marchie Sarvaas stamt uit een grote familie en zijn broers en neven bezetten verschillende publieke ambten. Desondanks zijn zij altijd genegen de feestvreugde van uw bijeenkomst te verhogen. Al dan niet in combinatie met een voordracht met lichtbeelden.

fnvBaart Citarius Meindert CitariusMeindert Sarvaas Johannes Jacobus CitariusJohannes J. Citarius

Zwager Baart Citarius is inspecteur-fiscaal in dienst van minister van Financiën Isaac Gogel. Op de impressie hierboven is te zien hoe hij bij een bijeenkomst een scheidend belastingadviseur de in de loop van de jaren teveel betaalde penningen komt uitreiken in naam van het ministerie.

Meindert Sarvaas, een broer, is gerechtsbode in dienst van het Rijk. Hier is hij afgebeeld samen met collega Van Uppelschoten bij de opmeting van de grens tussen de departementen Amstelland en Utrecht, ter hoogte van paal nummer 11.

Tot slot is oom Johannes Jacobus Citarius keurmeester bij de keurkamer voor gouden en zilveren werken van Schoonhoven en bezoekt in die hoedanigheid goud- en zilversmeden om te controleren of zij al hun werk hebben laten keuren. Tijdens de Nationale Zilverdag 2009 bood hij de bezoekende minister Plasterk een petitie aan. Deze ontmoeting is vastgelegd in bewegende beelden.