muntgebouwIn 937 verleende de Duitse koning Otto I (936-973) de bisschop van Utrecht het muntrecht. De bis­schoppelijke Munt van Utrecht bleef bestaan totdat keizer Karel V (1515-1556) die in 1528 ophief. Bijna veertig jaar later heropende zijn zoon in Utrecht een nieuw koninklijk munthuis. Na de afzwering van Filips II bleef het Utrechtse munthuis bestaan en eigenden de Provinciale Staten van Utrecht zich het muntrecht toe. De provincie hield ruim twee eeuwen het toezicht totdat koning Lodewijk Napoleon daar een einde aan maakte. Sindsdien staat het munthuis onder nationaal toezicht. De lezing geeft een schets van de werkzaamheden van de Munt en de locaties waar zij gevestigd was. Aan de hand van bouwtekeningen uit Het Utrechts Archief wordt een rondwandeling gemaakt langs de verschillende stappen in het muntproductieproces door het munthuis aan de Oude Gracht op de plaats van het voormalige postkantoor.

De lezing wordt ondersteund met een digitale presentatie, waarvoor de spreker zelf de benodigde apparatuur meeneemt. U hoeft alleen te zorgen voor een ruimte en een diascherm. De lezing duurt circa 45 minuten, waarna de mogelijkheid bestaat vragen te stellen.