Portret van Muntmeester Clemens van Eembrugge en zijn personeelLezing over de geschiedenis van het muntbedrijf waarbij wordt geconstateerd dat de jongste gezel een narrenpak droeg. Vervolgens wordt de reconstructie van een dergelijk kostuum op basis van historische bronnen getoond. De presenteren van de reconstructie is een onderdeel van de lezing.

De lezing wordt ondersteund met een digitale presentatie, waarvoor de spreker zelf de benodigde apparatuur meeneemt. U hoeft alleen te zorgen voor een ruimte en een diascherm. De lezing duurt circa 45 minuten, waarna de mogelijkheid bestaat vragen te stellen. Bij de lezing hoort een folder.