Tijdschrift De Stavelij was ruim 17 jaar het officiële orgaan van de Nederlandse Zilverclub. Het laatste nummer verscheen in 2002. Sindsdien geeft de Nederlandse Zilverclub een jaarboek uit met dezelfde naam en onderhouden leden van de zilverclub contact met elkaar via een website .

 • ‘Stukjes aan de puzzel van Weert’, in: Jaarboek De Stavelij 2016 [coauteur: Paul Kerckhoffs].
 • ‘Oorlepeltje met zes keurtekens’, in: Jaarboek De Stavelij 2016.
 • ‘Ovidius’ Metamorphoses op zeventiende-eeuws Nederlands zilversmeedwerk’, in: Jaarboek De Stavelij 2003.
 • ‘Dirck van Duuren, een ontspoorde zilversmid’, in: De Stavelij 16 (2002) 43-44.
 • ‘Het meesterteken van Goris Vinckenbrinck’, in: De Stavelij 16 (2001) 3-5.
 • ‘Avondmaalszilver voor Utrecht’, in: De Stavelij in Zilver (2000) 277-282.
 • ‘‘17 planches avec les noms des de orfèvres de l’annee 1578-1807’; Het lot van de Haagse insculpatieplaten’, in: De Stavelij 14 (1999) 73-74.
 • ‘De Schoonhovense jaarletter O voor 1807’, in: De Stavelij 14 (1998) [coauteur: René Kappers].
 • ‘Onbekende merken op een kruisreliek’, in: De Stavelij 13 (1998) 57.
 • ‘Keurtekens op het Internet’, in: De Stavelij 13 (1998) 23-25.
 • ‘De inventaris van een reizende zilversmid’, in: De Stavelij 12 (1997) 54-55.