Als deel 5 in de reeks Bronnen uitgegeven door Het Nederlands Muntmuseum verscheen Personeel aan de Munt van Utrecht, 1579-1806. Dit deel vormt de weerslag van uitgebreid onderzoek in Het Utrecht Archief, het archief van ’s Rijks Munt en enkele andere archiefdiensten. Na een korte inleiding over de locatie van de Munt in Utrecht en de werkwijze binnen het bedrijf, volgt per functie een overzicht van de personeelsleden die deze functie aan de provinciale munt van Utrecht bekleedden.

Janjaap Luijt, Maja Houtman, Personeel aan de Munt van Utrecht 1579-1806 (Het Nederlands Munmuseum, Utrecht, 1999).
116 pag., ill., 22 cm, ISBN 90-73465-09-5

Een eerdere en minder uitgebreide versie van het manuscript verscheen als ‘Muntpersoneel aan de provinciale Utrechtse Munt (1578 – 1806)’, in: Stichtenaren uit vroeger jaren II (Nederlandse Genealogische Vereniging, Utrecht 1998) 41-72.

Ten behoeve van een presentatie in het Nederlands Muntmuseum is de publicatie verwerkt tot een web-applicatie die weliswaar niet meer wordt bijgehouden, maar nog wel steeds is te raadplegen.