Presentatie van de bodebus van het muntwezen op de manier zoals die gedragen werd door de bode van het Muntcollege. De zilveren bodebus in de collectie van het museum werd getoond samen met voorwerpen van de hand van dezelfde zilversmid. Deze presentatie werd ondersteund met een publicatie in De Beeldenaar (1996) nr. 2.

Locatie
04.1996 – 07.1996: Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht