Vanmiddag college gegeven aan circa 40 studentes kunstgeschiedenis van de EHWA Womans University in Seoul, Zuid-Korea, over afbeeldingen uit Ovidius’ Metamorfosen op zeventiende-eeuws Nederlands zilverwerk. Na de pauze een college over de geschiedenis van de Europese Kunstkammer en een hedendaagse kijk daarop aan de hand van de collectie van Apolonius Harthals.