Straten en wegen in Leidsche Rijn

Bij de viering van het 20-jarig bestaan van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn verscheen een special van het tijdschrift Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering. In dit nummer een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de wegen door het gebied. Het tijdschrift is huis-aan-huis verspreid in Leidsche Rijn.

Janjaap Luijt, ‘Straten en wegen in Leidsche Rijn’, in: Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering special (oktober 2018) 42-47.

EWHA Womans University

Vanmiddag college gegeven aan circa 40 studentes kunstgeschiedenis van de EWHA Womans University in Seoul, Zuid-Korea. De voordracht ging over het gebruik van het kwabornament in 17de-eeuws Nederlands zilversmeedwerk. Uiteraard met als zwaartepunt het werk van de Utrechtse zilversmeden Van Vianen en de Amsterdammer Johannes Lutma. Vervolgens veel afbeeldingen getoond van schilderijen waarop dergelijk zilverwerk staat afgebeeld.

Van Gevelsteen tot Edelsteen

Als eerste uiting van haar bestaan heeft Stichting Sieraden van Utrecht ter gelegenheid van Open Monumentendag 2016 een publicatie uitgegeven getiteld Van Gevelsteen tot Edelsteen; wandelend langs Utrechtse goud- en zilvernijverheid De publicatie beschrijft een wandeling door de Utrechtse binnenstad langs historische locaties waar in het verleden goud- en zilversmeden waren gevestigd of tegenwoordig nog werkzaam zijn. De publicatie is door het publiek en in de media goed ontvangen.
Read More

Personeel aan de Munt van Utrecht, 1579-1806

Als deel 5 in de reeks Bronnen uitgegeven door Het Nederlands Muntmuseum verscheen Personeel aan de Munt van Utrecht, 1579-1806. Dit deel vormt de weerslag van uitgebreid onderzoek in Het Utrecht Archief, het archief van ’s Rijks Munt en enkele andere archiefdiensten. Na een korte inleiding over de locatie van de Munt in Utrecht en de werkwijze binnen het bedrijf, volgt per functie een overzicht van de personeelsleden die deze functie aan de provinciale munt van Utrecht bekleedden.
Read More

Schoonhovens Zilver St. Eloy

In 1988 organiseerden een groep van Schoonhovense goud- en zilversmeden zich in een nieuwe vakorganisatie onder de naam Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werden alle leden geïnterviewd. De weerslag van deze gesprekken werden gebundeld in de jubileumuitgave.
Read More