Ter gelegenheid van de renovatie en herinrichting van Museum aan het Vrijthof, vond van juni tot oktober 2012 de expositie Duurzame Glans; Maastrichts Zilver plaats. Voor het eerst sinds 1978 werd een collectie Maastrichts zilver van deze omvang getoond aan een groot publiek. De tentoonstelling omvatte zilverwerk dat in de loop van de achttiende eeuw werden vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met dezelfde titel.
Zilver is een ideale grondstof voor de vervaardiging van luxe gebruiksvoorwerpen: het roest niet, het is duurzaam en het schittert van alle kanten. Bovendien behoudt het als materiaal zijn waarde, waardoor de trotse eigenaar zijn bezit ten allen tijde weer te gelde kan maken. Deze kwaliteiten vormen samen met de technische en historische duurzaamheidsaspecten de thema’s die verwijzen naar de titel van dit boek.
Duurzame Glans omvat circa 200 zilveren voorwerpen die in de loop van de achttiende eeuw zijn vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Gezamenlijk tonen deze stukken een breed beeld van het Maastrichts gebruikszilver van de achttiende eeuw. De resultaten uit 1978 en kunsthistorisch onderzoek dat Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds sedertdien uitvoerde, vormen de basis van de publicatie.
Na een inleiding volgen hoofdstukken over mode in zilver, technieken, tafelcultuur, zilver in het dagelijks gebruik, klanten en opdrachtgevers, het ambacht en de merken. Tot slot zijn toegevoegd literatuur, registers en fotoverantwoording. De goede vormgeving en overvloedige illustraties maken dit een fraai boek. Door de gekozen ordening geeft het een voorbeeldig inzicht in het gebruik van het zilver, de samenhang en ontwikkeling van de voorwerpen en het sociale niveau van de gebruikers. Dat maakt het ook voor de niet specialist een bijzonder aardig en leerzaam boek. De publicatie kwam tot stand onder auspiciën van Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds georganiseerd.

Janjaap Luijt / Paul A.E. Kerckhoffs, Duurzame Glans, Maastrichts Zilver (Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds, Baarn 2012).
ISBN 978-90-8191650-9