Tentoonstelling waarin de elf Nederlandse ontwerpen voor de gemeenschappelijke zijde van de Euro worden getoond. Getracht is de bezoeker voor de keuze te stellen om uit de getoonde ontwerpen de meest geschikte muntreeks te kiezen. De voorbereidingen en inrichting van deze tentoonstelling werden hoofdzakelijk zelfstandig verricht.

Locatie
07.1997 – 11.1997 : Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht