Tentoonstelling over Romeinse munten die zijn opgegraven in de provincie Utrecht. In de tentoonstelling komen aan de orde de aanwezigheid van de Romeinen in de provincie Utrecht, het Romeinse muntstelsel, het uiterlijk van de Romeinse munten en de verschillende soorten muntvondsten. Aan de hand van de Romeinse munten en andere archeologische vondsten uit de provincie Utrecht is getracht de bezoeker bekend te maken met het Romeinse verleden van de provincie. De voorbereidingen, organisatie en inrichting van deze tentoonstelling werden hoofdzakelijk zelfstandig verricht.

Locatie
06.1997 – 11.1997 : Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht