noyonsJanjaap Luijt, Jan Teeuwisse en Jaap Versteegh, Jan Noyons; Edelsmid (Atelier Willem Noyons bv Utrecht, 2006).
ISBN 978-90-9021177-0

In zijn atelier aan de Biltstraat maakte de Utrechtse edelsmid Jan Noyons (1918-1982) met medewerkers en leerlingen van 1945 tot zijn dood vele voorwerpen van goud, zilver edelstenen en andere materialen. Aanvankelijk werkte Jan Noyons veel voor katholieke kerken, vaak in samenwerking met architecten. Belangrijk is zijn intensieve samenwerking met de benedictijn en architect dom Hans van der Laan. Zij streefden in de vormgeving van kerkelijk vaatwerk een sobere en heldere stijl na die in verband stond met architectuur.
Na het Tweede Vaticaans Concilie van 1962 is de kerk niet meer de grootste opdrachtgever. Jan Noyons opent dan met zijn vrouw Toos Noyons-Maas, een galerie waar zij zijn sieraden tentoonstellen naast het werk van beeldhouwers als Pieter d’Hont, Marie Andriessen,Theo van de Vathorst en Charlotte van Pallandt. De sieraden zijn gemaakt in een heel eigen, kleurrijke stijl en met een grote vakkennis. Het atelier van Jan Noyons is waarschijnlijk het laatste klassieke edelsmidsatelier dat werkte voor kerken, instellingen en particulieren en aansluiting had met contemporaine architectuur schilder- en beeldhouwkunst.

De tentoonstelling stelde het werk van de Utrechtse edelsmid en kunstenaar Jan Noyons centraal. Noyons (1918-1982) heeft in de Nederlandse kunst van de jaren vijftig en zestig een belangrijke rol gespeeld. Hij was vakman én kunstenaar. De tentoonstelling belicht zijn werk van kelk tot koffiekan. Jan Noyons was namelijk niet alleen ontwerper van kerkelijke objecten, maar ook van kleurrijke sieraden en gebruiksvoorwerpen. Bij deze tentoonstelling verscheen het boek Jan Noyons; Edelsmid.

Publicatie
Jan Noyons; Edelsmid (Atelier Willem Noyons bv Utrecht, 2006)

Tentoonstelling
20.10.2006 – 07.01.2007 : Van kelk tot koffiekan, Museum Catharijneconvent te Utrecht