College EHWA Womans University

Vanmiddag college gegeven aan circa 40 studentes kunstgeschiedenis van de EHWA Womans University in Seoul, Zuid-Korea, over afbeeldingen uit Ovidius’ Metamorfosen op zeventiende-eeuws Nederlands zilverwerk. Na de pauze een college over de geschiedenis van de Europese Kunstkammer en een hedendaagse kijk daarop aan de hand van de collectie van Apolonius Harthals.

Duurzame Glans – Maastrichts Zilver

Ter gelegenheid van de renovatie en herinrichting van Museum aan het Vrijthof, vond van juni tot oktober 2012 de expositie Duurzame Glans; Maastrichts Zilver plaats. Voor het eerst sinds 1978 werd een collectie Maastrichts zilver van deze omvang getoond aan een groot publiek. De tentoonstelling omvatte zilverwerk dat in de loop van de achttiende eeuw werden vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met dezelfde titel.
Zilver is een ideale grondstof voor de vervaardiging van luxe gebruiksvoorwerpen: het roest niet, het is duurzaam en het schittert van alle kanten. Bovendien behoudt het als materiaal zijn waarde, waardoor de trotse eigenaar zijn bezit ten allen tijde weer te gelde kan maken. Deze kwaliteiten vormen samen met de technische en historische duurzaamheidsaspecten de thema’s die verwijzen naar de titel van dit boek. Read More

Van Vicus tot Vinex

van-vicus-tot-vinexTer gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens schreef Janjaap Luijt in 2011 een populair-wetenschappelijk boek te schrijven over de geschiedenis van het grondgebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Het boek vertelt de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Met deze publicatie zijn zoveel mogelijk feiten en inzichten op een overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht, waardoor de huidige bewoners van het gebied op een plezierige manier meer over hun buurt kunnen leren. Read More

Het Zilverlexicon voor Nederland en België

omslagHet Zilverlexicon is een encyclopedisch overzichtswerk met bijna 3.000 lemma’s toegespitst op zilver uit Nederland en België. Ze beschrijven voorwerpen, gereedschap, keuren en merken en stijlen. Dit standaardwerk bevat in alfabetische volgorde talrijke nuttige gegevens over zilver in de ruimste zin van het woord. Daarnaast komen ook de belangrijkste edelsmeden, zilvermerken en productiecentra aan bod. De voorwerpen zijn van zowel Nederlandse als Belgische origine en variëren van alledaags tot museaal.
Op elke bladzijde staan tekeningen en zwart-witfoto’s. Dit grote aantal foto’s, tekeningen en zilvermerken geven het boek een belangrijke visuele meerwaarde. De twee keer zestien bladzijden met kleurenfoto’s geven extra glans. Read More

Landschap lezen

Sporen van edelen, ambachtslui en soldaten in Gelderland

Een tentoonstelling over verschillende aspecten van drie Gelderse landschappen: het Rivierengebied, de Veluwe en de Graafschap.

Locatie
09.2003 – 11.2003 : Museum Het Valkhof te Nijmegen

Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver

dokkumNiet eerder zijn zoveel zilverwerken uit museale, kerkelijke en particuliere collecties afkomstig uit de plaatsen Dokkum, Kollum en Ameland bijeengebracht in één boek. Het toont alle voorwerpen die aanwezig waren op de tentoonstelling Dokkumer, Kollumer en Amelander Zilver, alsmede de voornaamste stukken die sindsdien aan museale collecties zijn toegevoegd. Read More

Zilverstukken

zilverstukken
Zilverstukken, tien opstellen over zilver en zilvermerken is een boekje met tien korte verhalen over zilverwerken, zilvermerken en andere wetenswaardigheden die eerder in verschillende tijdschriften verschenen.
Read More